Vivaldi de laatste spartelingen van partijen die België kapot hebben bestuurd

Laat ons gewoon eerlijk zijn als we naar België kijken, als we België onder de loep nemen kunnen we dan zeggen dat België zo welvarend is als het wordt voorgesteld?

Waar staat België? Een land dat balanceert op de afgrond bestuurd door politici die wonen hoog in een ivoren toren en alle voeling met de werkelijkheid verloren zijn. Politici die niet begrijpen, niet inzien hoe meer en meer mensen door hun jarenlange falend beleid in de armoede worden geduwd.

Dat er geen besef is van de werkelijkheid bij politici is niet om van te schrikken. Ze hebben jaren gezorgd dat ze meer en meer loon en voordelen kregen. Hoge lonen, hoge pensioenen, hoge onkostenvergoeding (die geen onkostenvergoeding is maar een constructie om belasting te ontduiken), hoge uittredingsvergoedingen en nog enkele voordelen waar vele gewoon misbruik van maken.

Hoe is het zover kunnen komen? Het is een vraag die zichzelf beantwoord, politici en partijen hebben dit jaar na jaar zover gebracht dat ze meer en meer vergoedingen kregen dat alle vergoedingen met de tijd zijn verhoogd en dotaties de pan uit swingen.

Het jarenlange wanbeleid wat duidelijk naar voren komt. Waar je ook naar kijkt er is niets of bijna niets in België dat voldoende aandacht heeft gekregen en dit op alle gebieden van de samenleving denk maar aan pensioenen, sociale woningen, zorg en gezondheid, justitie zijn allemaal verwaarloosd en er is nooit een beleid gevoerd dat naar de toekomst was gericht.

Politici en Partijen

Laten we beginnen met de dotaties voor partijen, deze zijn in het leven geroepen om de partijen een som geld te geven om hun werking te kunnen verwezenlijken zonder het risico te hebben van buitenstaande invloed.

De bedragen zijn buitensporig en dragen echt niet bij waarvoor ze zouden moeten dienen. 

Wie gelooft in 2022 dat er bij de politieke partijen geen invloed is van buitenaf? 

Wie zou nog zo geloofwaardig zijn dat er achter elke partij niet meer te vinden is, zijn er echt nog mensen die dit geloven?

In de media circuleren partij dotaties van 73 miljoen euro!

73 miljoen euro betaald door de belastingbetaler dat zo overhandigd wordt aan de partijen.

NVA zou volgens verschillende media een eigen vermogen hebben van 30 miljoen euro, maar ook andere partijen doen hun best!

Overzicht eigen vermogen in miljoen euro cijfers 2019
Bron de Tijd en De Kamer.

NVA – 29.9
Vooruit – 10.7
Cd&v – 9.1
Pvda/Ptb 6.3
Open Vld – 5.6
Vlaams Belang 4.2
Groen 3.6

Het is duidelijk dat er van de dotaties door politici en de partijen enorm geprofiteerd wordt. Het is ook duidelijk dat ze veel meer toegekend krijgen dan ze nodig hebben voor een normale werking.

Natuurlijk zijn het de politici en de partijen zelf die hiervoor gezorgd hebben. Denk er even aan dat dit geld van de dotaties voor de partijen mee uw belastingbrief bepaald!

Hier houd het zelfs niet op de dotaties zijn ook geïndexeerd wat er op neer komt dat er een verhoging zal zijn van ongeveer 880.000 euro.

Dit zijn allemaal gelden die door u en ik betaald worden.

Heeft dit systeem het doel waarvoor het zou moeten dienen? Zoals eerder al gemeld behaald het zijn doel niet. Dat er geen invloed van buitenaf zou zijn in de politiek en bij de partijen is een illusie een luchtballon die alleen gebruikt wordt om de bedragen te verantwoorden.

Daarom zouden de dotaties voor partijen beter afgeschaft worden laat ze zelf zorgen voor hun werking en hun kapitaal door giften en door inkomsten van leden. Het zou de overmatige misbruiken van de gelden een halt toe roepen.

Je zou nu kunnen stellen dat er dan meer inmenging gaat zijn van buitenaf de vraag is eigenlijk niet of er inmenging zou zijn van buitenaf, de vraag is zou er meer inmenging zijn van buitenaf?

Lonen Politici

Over de lonen van de verschillende politici kunnen we uren praten, uren meningen uitwisselen en op het laatst gaan we twee verschillende meningen overhouden de eerste partij zal vinden dat het loon niet overdreven is en de andere partij zal vinden dat het loon er ver over is.

Een belangrijke vraag is of de lonen in proportie zijn als je kijkt hoe zwaar een werknemer wordt belast op het loon dat hij of zij verdiend. 

Zou het misschien mogelijk zijn dat de lonen van politici er toe bijdrage dat ze zich niet meer kunnen inbeelden, aanvoelen hoe het voor een gewone burger is, hoe moeilijk het is en hoe het gevoel van onrechtvaardigheid onder de bevolking leeft.

Als je zo een hoog loon hebt elke maand weer kun je dan nog voorstellen hoeveel mensen er zijn die elke maand moeten vechten tegen de armoede en die strijd verliezen. 

Buiten de hoge lonen, de hoge pensioenen, de extra voordelen is er nog een vergoeding die niet te begrijpen is de onkostenvergoeding. Een onkosten vergoeding, een vast bedrag dat elke maand wordt uitgekeerd.

Deze onkostenvergoeding houd helemaal geen rekening met welke onkosten er echt gemaakt zijn. Zijn er veel onkosten of weinig de onkostenvergoeding blijft altijd hetzelfde bedrag elke maand weer.

In 2019 werd er een forfaitaire onkostenvergoeding betaald van  2.131,22 € per maand. Deze onkostenvergoeding is vrij van belastingen.

Liesbeth Homans voorzitster van het Vlaams Parlement verklaarde zelf in een interview dat de onkostenvergoeding geen echte onkostenvergoeding is maar een deel van het loon dat ze elke maand krijgen.

Het is dus duidelijk dat de onkostenvergoeding misbruikt wordt. Wat natuurlijk een voordeel geeft als de belasting op het loon wordt berekend. Als we het dan eerlijk bekijken is het een constructie die is opgezet om belastingen te ontduiken.

Welke werknemer met een onkostenvergoeding krijgt elke maand een forfaitaire vergoeding? Werknemers die een onkostenvergoeding krijgen die werken met een bepaalde limiet een onkostenvergoeding die niet hoger mag zijn als een vastgesteld bedrag.

De werknemer met een onkostenvergoeding moet dan ook bewijzen tonen om de bedragen te verantwoorden en zal de goedgekeurde uitgaven terugbetaald krijgen. Politici moeten helemaal niets bewijzen wat duidelijk is dat het een systeem is om het basisloon te verhogen.

We mogen op zijn minst dit systeem in vraag stellen, is het een onkostenvergoeding of is het een constructie om het basisloon belastingvrij te verhogen? Als we de feiten bekijken waar niemand kan naast kijken kom je tot de conclusie dat hier iets grondig mis is!

Uittredingsvergoedingen

Wat nog meer tot vragen oproept zijn de uittredingsvergoedingen voor politici die niet herkozen worden. Deze bedragen gaan zelfs zo ver dat je er een huis mee kan kopen. Heel brut gezien mag je stellen dat een maand als verkozen politici een spaarpot opbrengt van 9000 euro per maand. De uittredingsvergoeding is een groeiende jackpot voor politici!

Laten we in onderstaande tabellen is kijken naar de verkiezingen van 2019
Uittredingsvergoeding Vlaamse Parlementsleden

Bajart Lionel Open VLD 2014 – 10 maanden – € 97.427
Beenders Rob Sp.a 2014 – 10 maanden – € 97.427
Bertels Jan Sp.a 2014 – 10 maanden – € 97.427
Bogovic Franc VLD 2018 – 6 maanden – € 58.456
Caron Bart Groen 2004 – 24 maanden – € 233.825
Christiaens Ann CD&V 2014 – 10 maanden – 97.427
Claes Sonja CD&V 2007 – 24 maanden – € 233.825
Coppé Griet CD&V 2009 – 20 maanden – € 194.854
Daems Rik VLD 1987 – 24 maanden – 233.825
De Backer Philippe VLD 2011 – 16 maanden € 155.883
De Bethune Sabine CD&V 1999 – 24 maanden – € 233.825
De Croo Herman VLD 1968 – 24 maanden – € 233.825
De Kort Dirk CD&V 2007 – 24 maanden – € 233.825
De Meulemeester M VLD 2004 – 24 maanden – € 233.825
De Meulemeester Ingeborg N-VA – 2010 – 18 – € 175.369
De Meyer Jos CD&V – 1991 – 24 maanden – € 233.825
De Ro Jo Open VLD – 2013 – 14 maanden – € 136.398
Doomst Michel CD&V 2007 – 24 maanden – € 233.825
Durnez Jan CD&V 2009 – 20 maanden – € 194.854
Engelbosch Jelle N-VA – 2014 – € 10 97.427

We moeten eerlijk zijn, we kunnen niet zeggen dat dit slecht geregeld is door politici voor politici de vergoedingen zijn bijzonder goed geregeld was die ook maar zo voor alle andere zaken.

Het is wel duidelijk dat er veranderingen moeten komen, dit zijn overdreven bedragen en dan mogen politici komen vertellen we hebben dit niet en we hebben dat niet maar dit is echt misbruik maken van belastinggeld waarvoor we allemaal mee betalen.

Sociale woningen

Dat het schrijnend is met de wachtlijst voor een sociale woning is maar een van de problemen die je zou kunnen opnoemen. Weer in de media is te vinden dat er 170.000 gezinnen op een wachtlijst staan die recht hebben op een sociale woning. Als je met een wachtlijst te kampen hebt van 170.000 wachtende kun je moeilijk zeggen dat het goed geregeld is en dat er jaren en jaren goed bestuurd is.


Nog niet zolang geleden werd het bekend in de media dat het budget voorzien voor sociale woningen zelfs niet opgebruikt word en dat het dan terug naar de staatskas gaat. Hoe is het mogelijk met zoveel mensen op een wachtlijst dat de budgetten niet gebruikt worden.

De uitleg die door de bevoegde politici wordt gegeven is dat er niet genoeg sociale woningen kunnen gebouwd worden. Als je die uitspraken, verklaring even tot je laat door dringen moet je toch tot de vraag komen is bouwen alleen de oplossing? Waarom worden er geen gebouwen aangekocht zoals appartementen die dan als sociale woningen kunnen verhuurd worden. Waarom wordt er dan geen ander systeem mee in het leven geroepen dat een maatschappij zelf woningen huurt en de huurder ondersteund wordt.

Alleen met de verklaring komen dat er niet genoeg woningen kunnen gebouwd worden dan mag je toch de vraag in overweging nemen zit de juiste persoon wel op de juiste plaats.

Het probleem met de wachtlijst is ook al jaren en jaren een probleem waar er geen oplossingen voor komen. Het ergste is nog dat de komende jaren de lijst nog langer zal worden.

Het is al schrijnend dat zoveel mensen beroep moeten doen op een sociale woning waar je meteen de vraag aan kan koppelen wat is er mis in België dat er zoveel mensen, gezinnen nood hebben aan een sociale woning.

Weer een beleid dat jaren lang niet goed gevoerd is zonder degelijke planning voor de noodzaak, zonder een nodige planning naar de toekomst toe.

Ondertussen blijven gezinnen zonder hulp om een betaalbare woning te vinden, deze gezinnen kampen ook met armoede omdat de huurprijzen van woningen in België zo hoog is.

Energie

We hoeven niet te wijzen naar de prijzen voor energie, elektriciteit en gas zijn zo duur geworden dat de prijzen mensen in de armoede duwt. De politici mogen vertellen dat ze niet veel aan de prijs kunnen doen dat het een internationale markt is, de vraag blijft wat nu?

Het is wel door de politici en het jarenlange beleid dat dit niet voorzien is. Dat er niet geïnvesteerd is om te zorgen dat België genoeg elektriciteit kan opwekken zonder dat we afhankelijk moeten zijn van het in te voeren.


Gas is een ander probleem, maar dat we afhankelijk zijn om gas in te voeren ligt niet alleen dat er in België geen gas te winnen is. De verschillende regeringen hebben gas aan geprijsd, jarenlang is gas aanbevolen om te gebruiken, om te verwarmen door de politiek.

Nu is het diezelfde politiek die gas vervuilend noemt waar we vanaf moeten. Als burger kom je dan tot de vaststelling, maar wie heeft ons het gas aangeraden wie zijn beleid was gericht op gas?

Laat ons dan eens kijken naar de kostprijs van gas en elektriciteit, het is door wanbeleid dat er in onze energie factuur verschillende taksen zijn aangebracht die er gekomen zijn door het beleid dat gevoerd is.

Het mis beleid, verkeerde beslissingen die genomen zijn door het beleid, door politici en regeringen hebben verschillende putten gemaakt die allemaal betaald worden door de belastingbetaler. Het is niet te begrijpen dat een beleid zo zwaar in de fout gaat en dat zij die er niets aan kunnen doen er voor mogen opdraaien.

Dat is trouwens ook de reden waarom de btw op energie is opgetrokken naar 21%. 21% een toeslag van btw die gebruikt wordt voor luxe producten. Zelfs politici geven toe dat het een basisproduct is en toch is de btw 21%

Nu de prijzen gezinnen in armoede duwt, is het een probleem om de btw te verlagen, het enige wat er nu kan is een tijdelijke verlaging naar 6% wat het eigenlijk altijd zou moeten geweest zijn.

Wat volgens de huidige regering niet kan want het zou een groot gat in de begroting maken. Weer kom je tot het besluit hoe komt dit? Wie heeft het beleid gevoerd dat het zo ver gekomen is? Wie heeft het zo ver uit de hand laten lopen dat het zelfs nodig was om op een basisproduct 21% btw te eisen?

We staan er niet bij stil maar niet de gezinnen hebben de beslissingen genomen het is de politiek de partijen kortom het beleid van jaren en zeg maar gerust wanbeleid van jaren dat hiervoor gezorgd heeft. Elektriciteit en gas is gebruikt om verkeerde beslissingen, wanbeleid te betalen en wie mag het betalen de belastingbetaler.

Hoe verder je er over nadenkt hoe meer het bij me in gedachten komt welke onbekwame politici hebben dit beleid gevoerd? Welke partijen waren hier aan verbonden en zijn deze ooit ter verantwoording geroepen?

We kennen allemaal het antwoord neen nooit of bijna nooit is er een beleid een politici een partij ter verantwoording geroepen. Is er ooit een politici geweest of een partij geweest die zelf heeft mogen opdraaien voor het falend beleid dat ze gevoerd hebben, het antwoord is eenvoudig neen!

Wie wel ter verantwoording wordt geroepen is de burger door verhoogde belastingen om de putten te delven die de politiek heeft gemaakt.

We moeten eerlijk zijn de regering heeft enkele maatregelen genomen voor de hoge energieprijzen en daar zijn ze fier over, sociale media toont genoeg berichten hoe politici op de voorgrond komen om aan de burger te vertellen kijk eens wat we beslist hebben, kijk is wat we gedaan hebben, wat er niet bij wordt verteld is dat door hun eigen wanbeleid van jaren het zo ver is gekomen.

De beslissing om de btw op elektriciteit tijdelijk te verlagen is geen maatregel de btw op een basisproduct zou niet hoger mogen zijn als 6%. Als je er over nadenkt, heeft de politiek het beleid al jaren aan een stuk meer btw geïnd op het basisproduct hebben ze dan een oplossing gevonden neen ze hebben iets veranderd wat al verkeerd was, let op tijdelijk!

Als we dan nadenken over gas het is toch de politiek, het beleid dat gas zo heeft aangeprezen aan de burgers en nu vele burgers gebruik maken van gas worden ze afgestraft, je komt erop neer dat het beleid heeft gezegd dit is goed, dit is goed voor gebruik en nu dat je het gebruikt gaan we het gebruiken om je er extra op te belasten. Dat niet alleen ze weigeren zelfs om de btw te verlagen wat weer een staaltje is van goed beleid toch?

Subsidies Het Sinterklaas geld van de politiek

Als we echt moesten weten waarvoor en hoeveel subsidies in België worden uitgekeerd dan zou je meteen achterover vallen. Subsidies die duidelijk de pan uit swingen en projecten, organisaties die subsidies krijgen die eigenlijk helemaal geen subsidies zouden mogen ontvangen.

Subsidies kunnen gebruikt worden voor projecten en organisaties die in het algemeen iets bijdragen aan het goede van de maatschappij. Je kunt meteen de vraag op tafel gooien waarom moet bijvoorbeeld de kerk en moskeeën subsidies krijgen?

Mag er geloof zijn in België ja natuurlijk, maar moeten ze subsidies krijgen? Laat ons dan terugkomen subsidies oké maar wat draagt het bij tot de maatschappij als we de geloven grondig bekijken kunnen we dan echt zeggen dat ze iets bijdragen aan de maatschappij waardoor ze recht zouden hebben dat iedereen hiervoor betaald.

Als je naar het verleden kijkt waarvoor geloof verantwoordelijk is, ga je dan echt zeggen ja dit is positief? Open de geldpot en geef maar subsidies. Als je naar de verschillende geloven kijkt en wat het ons heeft gebracht kun je toch niet met iets komen wat er toe bijdraagt dat we geloof met subsidies voorzien.

Wat heeft geloof ons al gebracht, moorden, uitroeiing, verraad, misbruik om er enkele op te noemen gaan we dit blijven voor zien met subsidies?

 

Heel het subsidie beleid moet herzien worden de overheid moet stoppen met Sinterklaas te spelen, het moet stoppen met onzinnige projecten te steunen. Subsidies zijn alleen nodig om projecten te ondersteunen die ook opbrengen voor de maatschappij, projecten die na een korte periode hun eigen werking kunnen voorzien.

Subsidies zijn geen jackpot voor het leven, daar dienen subsidies niet voor, we kunnen ook niet verwachten dat je met zo een groot spilzieke subsidie beleid de begroting onder controle kunt houden.

Het onverantwoord omspringen in de toekenning van subsidies is al jarenlang een probleem, de controle op gegeven subsidies is nog veel erger waardoor de subsidies vaak gebruikt worden of liever misbruikt worden.

 

Nog een voorbeeld zijn de subsidies aan de VRT, waarom moet er handenvol geld naar een tv-zender gaan. Vrt heeft mogelijkheden genoeg om zelf te zorgen voor de gelden voor hun werking. De Vrt kan door bijvoorbeeld reclame zelf instaan voor de werkingsgelden het is helemaal niet nodig dat ze subsidies ontvangen.

Een omroep moet onafhankelijk zijn van de politiek hoe kun je verwachten dat er geen invloed zou zijn. Geloof je echt dat de politiek er voor terugdeinst dat ze de macht van het geld niet gebruiken om invloed uit te oefenen. Ik heb er mijn vragen bij.

Wil de Vrt blijven bestaan dan zal het voor een werking moeten gaan zonder subsidies, onafhankelijk zijn van de politiek dit kan alleen maar ten goede komen van eerlijkheid, waarheid en uitzendingen zonder de druk van de subsidies.

Het wordt dringend dat het beleid in België gaat begrijpen dat ze de verspil ziekte moet aanpakken, er is geen geld voor subsidies, de subsidies moeten drastisch verminderen zodat de hoognodige gelden beschikbaar zijn om werkmensen te ontlasten zodat ze minder belastingen moeten betalen.

Het is ook dringend nodig dat er gesnoeid wordt om de gemaakte schulden, putten te vullen!

Migratie

Migratie is een gevoelig onderwerp en toch zal dit moeten aangepakt worden. België heeft geen budget, heeft geen geld voor migratie. Zeker niet zoals het beleid nu gevoerd wordt.

Kijk even rond en je ziet meteen dat heel de migratie politiek in het honderd loopt. Zij die hier illegaal zijn worden niet uitgestuurd, worden niet terug gebracht naar het land van afkomst ze blijven gewoon illegaal in België.

Als een illegaal wordt opgepakt door de ordediensten dan krijgen ze een papiertje dat ze het land moeten verlaten en daarna worden ze gewoon terug vrij gelaten. Sommige krijgen zo 10, 20 en meer van deze papieren en blijven nog altijd in België. Wat kun je ook anders verwachten met zo een beleid. Wie gelooft er echt dat deze illegalen daadwerkelijk het land zullen verlaten omdat ze een papier krijgen?

Illegale moeten opgepakt worden en meteen uitgezet worden, geen papier dat zovele keren wordt uitgereikt. Wat voor zin heeft het en wat voor oplossingen brengt het als je zo het beleid voert? Landen zijn verplicht om hun onderdanen terug te aanvaarden maak daar dan ook gebruik van om ze terug naar hun geboorteland te sturen.

We horen het graag ja, maar we kunnen niet vaststellen van welk land ze afkomstig zijn, en dan kunnen we ze niet terugsturen, vervolgens ga maar, blijf maar illegaal in België dat is het beleid dat gevoerd wordt, denk je nu echt dat zij die naar hier komen dat niet weten, denk je nu echt dat ze daar geen gebruik van maken? Als je dat gelooft dan ben je van een andere wereld, natuurlijk maken ze daar gebruik van.

Dan heb je de asielaanvragers, en ja dat moet blijven, iemand moet asiel kunnen aanvragen, maar onder strikte regels. Voor landen waar geweten is dat er geen gevaar is daar moeten lijsten van zijn komt een asielaanvrager van zo een land en zijn er geen andere gevaren die levensbedreigend zijn dan is er geen procedure nodig. Deze aanvragers kunnen onmiddellijk geweigerd worden en België uitgezet worden.

Transmigranten, je kent ze wel ze slapen in parken, ze wonen in treinstations het mooiste voorbeeld is Brussel. Mensen die terecht of niet terecht van hun land naar hier zijn gekomen en vele daarvan willen naar England. 

Ze hebben niets, ze kunnen niet op een legale manier naar England, maar blijven maanden en jaren in België willen geen asiel aanvragen al wat ze willen is op een illegale manier het water oversteken zijn het met bootjes of door illegaal in een vrachtwagen te kruipen.

Er wordt geen actie ondernomen, ach ze zijn hier en ze willen geen asiel aanvragen dan kunnen we niets doen, wat is dat voor onzin. Het is door niets te doen dat je deze mensen de mogelijkheid geeft om illegaal te blijven doorreizen.

Ze kruipen in gammele bootjes waar ze hun leven riskeren er verdrinken mensen en het beleid staat er bij en kijkt ernaar. Het belijd is mee verantwoordelijk voor slachtoffers, voor zij die verdrinken met een degelijk beleid worden deze mensen opgepakt en voor een keuze gesteld, de asielprocedure of uitzetting.

Heel die groep van transmigranten hebben niets, hebben geen geld, hebben geen onderdak, hebben geen eten hoe zouden zij aan zaken raken om te overleven, juist door criminaliteit, stelen, overvallen mensen bedreigen en ga zo maar door. Ook dat kost handen vol geld, geeft de burgers een onveilig gevoel en het is de taak van de overheid om te zorgen dat zijn burgers veilig zijn.

Onbestuurbaar

België onbestuurbaar dat klopt volledig, maar hoe is het zo ver gekomen. Wie heeft deze veranderingen in België doorgevoerd?

Als je 8 of 9 ministers hebt in een land als België voor volksgezondheid dan is er iets grondig mis, dat kun je op zijn minst zeggen dat het helemaal verkeerd loopt daar hoef je zelfs niet slim voor te zijn.

Als er zes regeringen zijn in België dan val je achterover en denk je waarom zijn er zes regeringen, waarom 1 federale regering en 5 deelregeringen. In een land zoals België hoe is het zo ver kunnen komen.

Wie is er verantwoordelijk dat het zo grondig mis is gelopen, wie is er verantwoordelijk voor de veranderingen die hier toe geleid hebben? 

Het is erg om te zien hoe met wanbeleid, foute beslissingen het helemaal onmogelijk is gemaakt om België te besturen.

Wie zijn het? Bekijk hieronder de afbeelding dan heb je een goed idee welke partijen jaren en jaren het beleid gevoerd hebben. Kunnen we er dan om heen dat het deze partijen zijn die al jaren en jaren een wanbeleid hebben gevoerd? Is er een andere verklaring voor?

Zou er iemand kunnen zeggen wat wel goed geregeld is in België? Eerlijk ik denk van niet omdat het er gewoon niet is.

België is gewoon kapot bestuurd door onbekwame politici, en partijen die alleen oog hebben op macht en geld! Hierboven op de afbeelding zie je duidelijk welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn!

Deze partijen zullen ook nooit veranderen, het is niet omdat ze wat nieuwe gezichten naar voor schuiven dat er iets veranderd, achter de schermen blijft het beleid van de partijen gewoon hetzelfde.

 

Een Burgerpartij

Alle burgers van België zouden een vuist moeten maken, een vuist maken tegen het wanbeleid dat al jaren en jaren gevoerd wordt.

Wat de burgers zouden moeten doen is een burgerpartij in leven roepen. Een partij samengesteld door gewone burgers die weten hoe moeilijk het is voor gezinnen om nog te overleven en niet in armoede te raken.

Burgers die de rotzooi die politici en de partijen heb nagelaten opkuisen. Een burgerpartij die met budgetten werkt en die de verspil ziekte eruit haalt.

Een partij van burgers die de noden en de stem van de burgers voorop zet!

Eenvoudig zal het niet zijn, maar ik ben er zeker van met de juiste burgers die weten hoe moeilijk het is die in armoede geleefd hebben en die begrijpen wat burgers nodig hebben kunnen we het wanbeleid van de verantwoordelijke partijen ongedaan maken.

Ja er zullen zwaar beslissingen moeten vallen zoals het aanpakken en het drastisch verminderen van de subsidies, het verminderen van de invoer van migranten, het veranderen hoe de budgetten worden samengesteld.

Een burgerpartij die doelen voorop zet, die goed te controleren is en die de waarheid vertelt en zich niet verstopt achter smoesjes.

Dat is er nodig om België terug op juiste  spoor te zetten!

Burgerpartij de eerste stappen

Hieronder de eerste stappen die door een burgerpartij moeten herzien worden, bijgestuurd moeten worden!

 
  1. Herziening van alle vergoedingen van politici
  2. Afschaffing van partij dotaties
  3. Volledige herziening van de subsidies
  4. Een volledige herziening van het migratie beleid
  5. Volledige herziening van de politieke structuur
  6. Herziening van alle besturen
 

Dat zijn alleen de eerste stappen die moeten gezet worden natuurlijk moet er veel verder gegaan worden.

Wat wel duidelijk is dat er dringend moet ingegrepen worden in de uitgave van het beleid. Dat moet dringend heel dringend terug gedrongen worden!

Wil dit zeggen dat een burgerpartij de gouden oplossingen gaat hebben die niet pijn gaan doen, helemaal niet er zullen zware beslissingen moeten genomen worden om de grote putten die de politiek heeft gemaakt terug te vullen.

Denk er eens over na, een burgerpartij die de steun krijgt van de burgers zou heel wat kunnen veranderen en het beleid helemaal kunnen veranderen.

Zie je daar een mogelijkheid in kun je altijd een bericht sturen via e-mail bezootje@hotmail.com.

Wie weet krijgen we wel de juiste mensen samen om ideeën uit te wisselen en misschien wel tot een partij kunnen komen!