De Grootste Hypocrieten In België Zijn Niet De Burgers!

Media ze hebben het lef niet!


Vele verzoeken heb ik ondertussen gedaan, de afspraak, ter zaken en zo meer om een uitnodiging te krijgen. Liefst een uitnodiging waar de elite politici aanwezig zijn. Maar de media heeft het lef niet. De waarheid, het woord van een burger mag niet gehoord worden.
Toch ben ik maar een gewone burger, iemand die geen hogere studies heeft gedaan die enkel en alleen de wens, de vraag heeft om met de elite politici en de media aan tafel te zitten. Een gesprek, een debat te voeren je mag het zelfs een clash noemen met media en politici.


Een uitnodiging moet ik niet verwachten dit geluid mag niet gehoord worden, zijn ze zo bang, hebben ze zo weinig lef dat ze een eenvoudige burger niet aan het woord durven laten?

De Grootste Hypocrieten In België Zijn Niet De Burgers!

Politici zijn de grootste hypocrieten die België rijk is. Terwijl burgers het moeilijker krijgen blijven zij lachend en met glinsteringen in de ogen de handen vol belastinggeld ontvangen. Het is beschamend dat een systeem dat door de politici zelf is goed gekeurd, in het leven is geroepen en waarvan al jaren geprofiteerd word.

Het aantal burgers in België die met de armoedegrens worstelen kent ieder jaar een stijging. Ook zij die leven onder de armoedegrens vermeerderd aanzienlijk.

Meer en meer burgers in België leven in armoede, meer en meer kinderen worden in armoede geboren en zullen deze cirkel niet kunnen doorbreken.

België het land van de rijkdom, het land van welvaart waar mensen in armoede leven, kinderen in armoede worden geboren en vele burgers geen dak boven hun hoofd kunnen veroorloven.

Dat is de realiteit en zoals het beleid al jaren wordt gevoerd en zoals het beleid zal gevoerd worden zal dit niet verbeteren maar enkel verslechteren.

De plannen die de beleidspartijen in de toekomst willen uitvoeren zal nog meer mensen in de problemen brengen, denk alleen maar aan de stijgende energiekosten. Vele burgers hebben nu al moeilijkheden om deze essentiële zaken te betalen.

Elektriciteit blijft stijgen, gas blijft omhoog gaan en ook andere zoals water en brandstof zullen blijven stijgen en zullen zorgen voor nog meer armoede onder de burgers.

 

Politici zijn niet beschaamd

Politici zijn niet beschaamd, met fonkelingen in hun ogen kijken ze elke maand naar hun riante vergoeding dat ze loon noemen. Extra voordelen zoals premies moeten de vetpot nog wat voller maken. Onkostenvergoedingen die torenhoog zijn en waar de politici heel graag gebruik van maken.

Zo is er een minister die vind dat hij zich niet kan verplaatsen in een kleine auto, een auto leasen van om en bij de 2500 euro per maand is toch wel de logica. Er zouden vele burgers een gat in de lucht springen als ze een netto loon moesten hebben van 2500 euro.

Voor politici moet het allemaal kunnen. Dan spreken we nog niet over de verduisteringen en de zaken die in de doofpot gestoken worden. Politici die belastinggeld misbruiken, hun werk niet meer uitvoeren, maar toch elke maand de hand mogen openhouden en niet voor een loon van 1400 euro, maar voor een loon van 6.000 euro.

Allemaal logica, regels die door politici zijn gemaakt, die door hen zijn goedgekeurd die zorgen dat iemand misbruik kan maken van belastinggeld, geld van de burgers en rustig verzekerd is dat het loon verder wordt uitbetaald.

Daar blijft het niet bij, hoeveel misbruiken zijn er al naar boven gekomen we hebben een politici die 5 miljoen liet verbranden, verdween uit de politiek en na enkele jaren weer het handje mag openhouden voor een riante vergoeding op te strijken. Een persoon die hulp nodig heeft, die medische begeleiding nodig heeft, als een burger zijn geld zou verbranden of verklaren dat hij zijn geld zou verbrand hebben ziet hij voor lange tijd het daglicht niet meer.

Voor politici is dit logica, het is verbrand en verder wordt er niets onderzocht verder wordt er niets gedaan. Als beloning word deze na enkele jaren terug opgevangen in het midden, krijgt een ministerpost en een vette beloning.

Er zijn al zoveel schandalen van misbruik naar buitengekomen, er zijn al zovele gelden verdwenen, zovele gelden misbruikt of verduisterd voor eigen belang. Gevolgen kan je er niet van vinden, de pot in en deksel erop. Voor de rest blijft alles in het groepje, het clubje van politici!

Lonen die ver boven de 10.000 euro per maand stijgen, extra voordelen voor de pensioenen en extra regels en wetten voor rechten te bekomen.

Politici die je aanspreekt over hun lonen of hun pensioen vinden het logica dat ze zulke vergoedingen krijgen. Ze vinden het normaal dat ze overdreven betaald worden terwijl er meer en meer burgers verdrinken in miserie.

190 Jaar Beleid Je Zou Voor Minder In Huilen Uitbarsten

Als je dan bekijkt hoe het land gedurende 190 jaar bestuurd is dan krijg je op zijn minst een hartaanval. Als je bekijkt welke partijen die telkens weer het beleid gevoerd hebben dan loop je met je hoofd tegen de muur.


België is onbestuurbaar, België werkt niet, maar wie heeft het land geleid, wie heeft er voor gezorgd dat we hier beland zijn? De burger omdat hij keer op keer op deze partijen gestemd heeft. De burger die verplicht moest kiezen en de beloften die gedaan werden door politici geloofde?


De partijen genoemd de traditionele partijen de socialisten, de democraten, de groenen, de liberale, de christelijke en ja reken daar ook de NVA gerust bij. Vergeet niet dat de NVA een afscheuring is van de Volks Unie. Zij hebben ook deel uitgemaakt van verschillende regeringen en het beleid gevoerd.
Deze partijen hebben het beleid gevoerd in verschillende regeringen met verschillende samenstellingen. 190 jaar hebben ze de tijd gehad om België de goede richting uit te sturen en zijn daar glansrijk, beschamend in gefaald!

De Vergrijzing was er niet plots!

Neem nu is als voorbeeld de vergrijzing, wat is er voorbereid om de vergrijzing te voorzien, welke maatregelen zijn er genomen om de vergrijzing aan te pakken en te zorgen dat het geen probleem zou worden.


Laat het ons vertellen geen enkele, niets of niet genoeg. De vergrijzing is een feit dat al jaren geweten was en waar politici weer maar is het nagelaten hebben om ervoor te zorgen dat het geen onoverkomelijk probleem zou worden.


Het is maar 1 voorbeeld en zo zijn er vele. Wie heeft de staatshervorming doorgevoerd en tot wat hebben ze geleid? Wat heeft het opgelost? Wat zijn de verbeteringen?


Er zijn geen verbeteringen want met elke staatshervorming hebben ze het erger gemaakt. Een goed voorbeeld is de 9 ministers, verantwoordelijke voor de gezondheid. Het bewijs was er tijdens de grote test van corona. 9 ministers die tegen elkaar ingaan om hun partijbelangen te verdedigen niet om de burger te vertegenwoordigen of de burger veilig te houden.

De pandemie het beleid de mist in onschuldige slachtoffers door wan beleid!

Een goed voorbeeld is heel de aanpak van de pandemie, kijk even terug op de gebeurtenissen in de rusthuizen, de verzorgingshuizen en de ziekenhuizen. Een minister van gezondheid die zware fouten maakt die nog altijd haar handje openhoud aan het einde van de maand, een andere minister die door zijn falend ingrijpen onschuldige slachtoffers op zijn geweten heeft, waar doden zijn gevallen die er niet hadden moeten zijn mag aan het eind van de maand langs de kassa passeren.


Denk er maar eens aan hoe verplegend personeel heeft moeten werken niet door hun fout, maar door de fout van het beleid. Op dat punt zou je het beleid bijna misdadig kunnen noemen. Zij moesten mensen verzorgen hun eigen leven in gevaar brengen door politici die zwaar in de fout gaan, niet bekwaam om hun taak uit te voeren.


Het ergste van al is dat ze na alle gebeurtenissen hun handen in onschuld wassen en rustig kunnen verder gaan. Gefaald tegen over de burgers, maar wat maakt het uit ze rijden nog altijd met hun leasewagen van 2500 euro per maand, ze mogen nog elke maand het handje open houden voor een vet loon, ze hebben nog altijd recht op de vele extra voordelen en de onkostenrekening. Door het gebrekkig beleid zijn er burgers gestorven, hebben ze burgers in gevaar gebracht.


Weer gaat het deksel van de pot wordt alles erin gegooid en het dekseltje gesloten, geen verantwoordelijkheid, geen schuldbesef enkel ontkennen en goedpraten.

Het begin van de pandemie en de leugens

Kan je nog herinneren in het begin van de pandemie, hoe ze in de media kwamen verklaren dat ze in het donker moesten handelen? Dat ze niet wisten hoe ze het moesten aanpakken want dat het nog nooit was gebeurd.


Regelrecht leugens, men had al te kampen gehad met de vogelgriep en de Spaansegriep en als klap op de vuurpijl was er een plan. Misschien was het niet helemaal volledig, maar dit plan uit 2006 was de aanleiding voor de reserve stock van mondmaskers en ander medisch materiaal.


Zelf een viroloog die naar de pijpen danste, een viroloog die op de hoogte was dat het plan bestond. Die viroloog die mee met de politici de burgers heeft voorgelogen.


Dat is wat in België gebeurd, zelfs de media danst naar de pijpen en wordt onder de duim gehouden van de politici. De media die afhankelijk is van de vrijgevigheid van de politici een staatsomroep die leeft van subsidies, belastinggeld door de burgers betaald.


Als je hierover een uitgebreid boek moest maken of een film tot zelfs een serie het zouden kaskrakers zijn zoals nog nooit gezien is.

Pensioenen een deftig waardig pensioen kan niet!

Pensioenen, ze zijn niet meer betaalbaar, een deftig pensioen kan niet meer betaald worden er is geen geld meer.


Geen geld, te weinig geld en nog altijd hebben politici een riant hoog vet pensioen, wat ze noemen voor de tweede keer langs de kassa passeren. Starten met een overdreven hoog loon, vergoedingen, extra voordelen en nogmaals aan de kassa passeren als ze op pensioen gaan.


Dat zijn de politici die vandaag komen vertellen lieve burgers er is geen geld, er is niet genoeg geld om jullie een deftig, waardig pensioen te geven. Daarom zullen jullie ervoor moeten zorgen door langer te werken, door meer af te dragen, door meer belastingen te betalen dat we jullie een aalmoes geven zodat jullie het water aan de lippen voelen maar net niet verdrinken.


Wij de politici blijven wel zorgen dat wij dik betaald worden ook als we op pensioen zijn. Vier tot vijf of tot zes keer meer dan de burger als pensioen krijgt, wij zijn de politici die voor onszelf zorgen en hebben gezorgd.


Terwijl jullie moeite hebben om niet te verdrinken, om niet in armoede te raken belonen wij onszelf met een rijkelijk gevuld pensioen. Een zak vol belastinggeld aan het einde van de regenboog. Beschaamd zijn ze niet, er iets aan doen vergeet het maar. Ze blijven hun zakken vullen op de nek van de burgers de belastingbetaler!

Migratie gefaald en misbruikt

Migratie een ander onderwerp dat ze helemaal uit de hand hebben laten lopen, dat ze helemaal verkeerd hebben aangepakt en waar ze zelfs misbruik hebben van gemaakt om de partijbelangen te vrijwaren.


Vinden we dan dat er geen mensen zijn die recht hebben op bescherming, zijn er dan geen mensen die moeten gaan lopen omdat hun leven in gevaar is. Zeker wel en deze mensen moeten geholpen worden. Deze mensen moeten de kans krijgen om een leven op te bouwen in veiligheid en met bescherming.


Maar ook hier zijn de gewaarde partijen, politici volledig de mist in gegaan. Een fataal beleid dat er voor gezorgd heeft dat zelfs hier in België die mensen die het nodig hebben niet meer kunnen geholpen worden.


Het jarenlange wanbeleid van de partijen hierboven vernoemd heeft er voor gezorgd dat er een situatie is die niet meer controleerbaar is. Niet alleen voor zij die het nodig hebben om geholpen te worden, maar ook voor de burgers van dit land.


De deuren zijn opengezet kom maar, kom maar binnen, wij zijn België. De emmer was al lang vol, stroomde al over en de kraan bleef open.


Het gaat zo ver dat de mensen die moeten geholpen worden zelfs hier geen waardig bestaan meer kunnen opbouwen er zelfs geen kans meer toe hebben.


Falend, wanbeleid van de verschillende regeringen, die nu met de handen in het haar zitten en zoveel beloven dat ze een oplossingen gaan uitwerken maar het alleen maar erger maken.


Denk even terug aan Brussel mensen, vluchtelingen en ja ook gelukzoekers die in parken en stations moesten overnachten. Die geen enkel hoop hadden op een waardig bestaan. Aan hun lot overgelaten omdat het beleid zovele heeft toegelaten dat er geen oplossingen meer te vinden zijn.


Een waardig bestaan in België, overnachten in parken en stations, geen eten, geen werk, geen woonst en geen vooruitzicht. Het prachtige beleid van jaren en jaren en de hardnekkigheid om het probleem niet te herkennen. Het probleem verzwijgen en mensen in miserie, armoede en hopeloze situaties brengen zelfs zo ver dat de burgers van dit land mee de rekening mogen betalen voor de onkunde en het wanbeleid van de politici.


Maar let op je mag niet alles zeggen, er lopen politici op witte basketsloefjes die partijen vergelijken met een misdadig regime, die partijen die op zijn minst durven te zeggen waar het probleem zit. Vergelijken met een regime dat gewelddadig is en mensen op gewelddadige manier vermoord. Een partijvoorzitter, is het om van te schrikken dat België naar de bom gaat?

Zelfs schoolkinderen en zelfs kleuters worden gebruikt

Politici zijn zelfs niet beschaamd om schoolgaande kinderen tot zelfs kleuters voor hun kar te spannen. Denk even aan de beelden waar schoolgaande kinderen verplicht werden om aan protesten, betogingen mee te doen. Zelfs kleuters werden verplicht om op straat te komen en werden voor partijbelangen gebruikt en misbruikt.


Herinner je de beelden van schoolkinderen die verplicht werden om een moskee te bezoeken, die verplicht werden om zelfs te knielen. Geen enkele reactie van beleid, geen enkele reactie van de partijen van het beleid.


Onderwijzers die op die manier hun ambt misbruiken en toegejuicht werden door de beleidspartijen. Het is een ergere ziekte, een groter gevaar als de corona covid-19 virus.


Zie je de politici van de groene elite nog hoe fier ze waren, hoe blij ze waren dat zelfs de kinderen op straat kwamen voor hun visie. Er werd niet gesproken over de verplichting en dat er geen andere keuze was dan mee te doen.


Studenten die werden opgevoerd om klimaat protesten te houden, waar ze lieten uitschijnen dat de politiek er niets mee te maken had tot de verborgen kantjes zichtbaar werden.


Opgevoerd om burgers te misleiden en weer voor partijbelangen, zelfs dat konden ze niet tot een goed einde brengen. Vele burgers van dit land zagen wat er gebeurde en het rad dat gedraaid werd had geen enkele nut.

Stoppen straks wordt ik langdurig ziek


Het is tijd om te pauzeren, tijd om aan de gezondheid te denken, tijd om even rustig te worden van de onkunde, het misbruik, de leugens te bekomen die al jaren worden naar buiten gebracht. Denken moet je aan je zelf op het beleid en de traditionele partijen moet je zeker niet rekenen. Zij zullen enkel blijven voortdoen tot de burgers eindelijk zelf zullen opstaan om een einde te maken aan het beleid van leugens, loze beloften, misbruiken, doofpotoperaties en zo voort. Het zal de enige weg zijn om een einde te maken aan de macht van zij die denken dat de burger dom is.

Er zijn nog zovele zaken denk maar aan de gehandicapten die jaren en jaren moeten wachten op hun vergoeding waar ze recht ophebben. Die jaren en jaren aan hun lot worden overgelaten door het beleid, de o zo genaamde ELITE POLITICI .

Het is gewoon schandalig, het is mensonterend, en het is niet te begrijpen dat burgers nog altijd een stem geven aan deze mislukte fantasten die enkel maar aan hun eigen voordeel denken.

De regenboog bij de start een pot vol goud (het loon) onderweg de voordelen en extra vergoedingen en aan het eind van de regenboog nog een pot goud (het pensioen)

Ondertekende

Daniel Groeneweg